Thema's

Vanuit het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland ondersteunen wij schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling op de volgende thema's: