Publicaties

Learning Graphs and Learning Science with Sensors in Learning Corners in Grades 5 and 6.

Auteur:
E. van den Berg, F. Schweickert, G. Manneveld (2010).

Download

Preliminari effects of a large in-service scheme on school program and classroom practice in elementary science and technology education in the Netherlands.

Auteur:
T. van Eijck, E. van den Berg, E. Louman (2010).

Download

Modelling in Physics and Physics Education.

Auteur:
E. van den Berg, A.L. Ellermeijer & O. Slooten, (Editors 2008).

Download

De ‘wow factor’ in de klas

Auteur:
Afke Kostelijk-Blanksma, wetenschapsjournalist, verbonden aan het Centrum Brein & Leren

Nieuwe dingen onderzoeken, met andere woorden ‘nieuwsgierigheid’, gaat samen met initiatief nemen, vragen stellen en met enthousiasme. Het kenmerkt de zogenaamde ‘wow factor’. “Juf, kijk! De maan staat overdag ook aan! Hoe kan dat?” Afke Kostelijk-Blanksma gaat in dit artikel in op deze ‘wow factor’ en hoe de leerkracht tegemoet kan komen aan de interesses van kinderen. Hierbij geeft zij praktische voorbeelden uit de klas, maar gaat ook dieper in op de werking van de hersenen van kinderen en slaat ze de brug met wetenschap.

Download