Publicaties

Excellentie in ontwikkeling: Handreiking (hoog)begaafdheid

Auteur:
Esther de Boer en Nora Booij

In de klas zie je als leerkracht steeds vaker dat er leerlingen zijn die heel andere uitdagingen nodig hebben dan het reguliere programma. Hoe weet je als leerkracht dat het hier gaat om een (hoog)begaafde leerling? Wat doe je als leerkracht met deze leerlingen? Hoe merk je dat een leerling meer nodig heeft? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor het programma van die leerling? Belangrijk is om je te verdiepen in de leerling wie hij is en wat hij wil en kan. Deze handreikingen zijn gemaakt in het kader van Landelijke Excellentieprojecten van de LPC en SLO. De bedoeling van deze handreikingen is om zicht te geven op wat (hoog)begaafdheid is en hoe je als leerkracht hiermee om kunt gaan in de klas. Uitgangspunt hierbij is dat de leerkracht direct met de links en suggesties aan de slag kan.

Download

Talenten komen bovendrijven…als je ze de kans geeft

Auteur:
Ed van den Berg/ Hogeschool van Amsterdam en Vrije Universiteit en Ans Repko/ PCB de Wegwijzer, Schagen

Juf Ans vraagt aan de leerlingen van groep 1 & 2 wat er gebeurt als ze een knikker op het water legt. Marjan: “Dan valt ie, dan verdrinkt  ie.” Dit artikel beschrijft een ijzersterke les over drijven en zinken. De 4 en 5 jarigen gaan in een les van 50 minuten (!) aan de slag met termen als drijven en zinken, het maken van bootjes, rekenen en werken met staafdiagrammen.

Download

Het Bottenbeest

Auteur:
Anke van der Veen/ 8e Montessorischool Zeeburg en Peter Dekkers/ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het Bottenbeest is een leuke, laagdrempelige les die leerlingen de mogelijkheid geeft om te ontdekken, redeneren, te vergelijken. Dit artikel beschrijft hoe tien excellente leerlingen van de 8ste Montessori met het Bottenbeest aan de slag gaan en hoe deze leerlingen vervolgens hun kennis en ervaring delen met hun klasgenoten. Ze hielden wel wat botten over, maar dat konden ze weer verklaren, het was immers een vleeseter en dan houd je nu eenmaal botjes over…

Download

Het water is zwaar en het bootje is ook zwaar

Auteur:
P. ruis, (2008). J. van der Zwaard e.a. (red.)

Dit artikel schets een beeld van enkele W&T-activiteiten zoals ervaren op de basisscholen en door de opleiders en nascholers van de PABO Hogeschool van Amsterdam. Het laat zien hoe moeilijk het is voor basisschoolleraren  om bij hun leerlingen een onderzoekende houding  en vaardigheden te ontwikkelen. En om hun leerlingen meer kennis te laten verwerven over natuurkundige verschijnselen.  Desalniettemin zitten die leraren op de goede weg!

Download

Kijk, het beweegt

Auteur:
Mirjam Stefels

In hoeverre past het thema W&T in het montessori-onderwijs? Om hier achter te komen is vanuit de theorie een werkdocument opgesteld, dat vervolgens is voorgelegd aan een aantal leraren uit het montessori-onderwijs. In dit artikel geeft de auteur aan vanuit welk kader er gesproken en gedacht wordt.

Download

Vroeg beginnen met beta’s kweken

Auteur:
Jobien Groen

Natuurkundeles aan kleuters? Je kunt je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Helemaal niet nu Nederland kampt met een bètatekort. Onderwijsinstellingen bundelen hun krachten om de bètaonderwerpen weer populair te maken.

Download

Bruggen voor Pieten; techniekles op de basisschool

Auteur:
Ed van den Berg en Thomas van Eijck, AMSTEL Instituut en Hogeschool van Amsterdam

Het probleem: de Pieten van Sinterklaas moeten elke keer langs de regenpijp omhoog, dak op, cadeautjes in de schoorsteen, en weer naar beneden. Dan bij het volgende huis weer omhoog. Het zou gemakkelijker zijn als ze van het ene dak rechtstreeks op het andere zouden kunnen komen. “Jullie gaan een manier ontwerpen om dat te doen”, zegt de lerares tegen de leerlingen van groep 4, 5 en 6. “Dit zijn de materialen.” Ze laat de kinderen cocktailprikkers en geweekte erwten zien. De leerlingen gaan direct aan de slag. Aan de hand van de fases van ontwerpend leren geeft dit artikel een analyse van de les.

Download

Kennisbasis Wetenschap en Techniek voor de Pabo

Auteur:
E. van den Berg (red.), W. Damsma, T. van Eijck, R. Onclin. P. Ruis, J. Schrumpf, L. van Veen, B. Willers.

Discussiestuk dat gebruikt wordt in de revisie van W&T programma’s van partner Pabo’s van EWT Noord-Holland, als een werktuig om begrippen/vaardigheden wel of niet te kiezen en om deze keuze te kunnen verantwoorden. Het is bedoeld als referentie die helpt bij het kiezen van prioriteiten in het eigen programma.

Download

Verwondering en ontwikkeling: de toekomst van het wetenschap- en techniekonderwijs

Auteur:
René Onclin

Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie en het is dus belangrijk om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen. Dit artikel geeft de situatie van 2009 weer en bikt voorzichtig vooruit naar de toekomst.

Download

Voorbereiding op Lesgeven in Wetenschap en Techniek op de Basisschool

Auteur:
Ed van den Berg, Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord-Holland en Flevoland

Dit verslag is een referentiekader voor de Pabo’s die zijn aangesloten bij het EWT om de eigen W&T curricula kritisch te bekijken en te versterken. Daarnaast bevat het document een visie op het vak W&T in de basisschool, beschrijft het welke kennis en vaardigheden nodig zijn om basisschool W&T verantwoord te geven en geeft het een visie en richtlijnen voor W&T vak en vakdidactiek op de Pabo.

Download