Publicaties

Voorbeeldscholen

Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

In deze publicatie leest u 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.

Download

Succesverhaal W&T de Rozenhorst en Octant

Gepubliceerd door:
PrimaOnderwijs

Wetenschap & Technologie heeft dit jaar enorm veel terrein gewonnen op scholen. Het tijdschrift PrimaOnderwijs heeft een reportage gemaakt over leerkrachten die onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren in de klas hebben gebracht. In dit artikel vindt u de inspirerende W&T-verhalen van RKBS de Rozenhorst in Rozenburg en Octant, met scholen in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg), die gestart zijn met een SkillsLab, waarmee de creativiteit van de leerlingen geprikkeld wordt en de leerkrachten zich vrij voelen om te experimenteren.

 

Download

Onderzoeken in de rekenles

Auteur:
Vincent Jonker en Monica Wijers Universiteit Utrecht
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De tweede publicatie in de reeks De rijke context van W&T. Naast taal vormt rekenen een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

Download

Lesson Study bij w&t

Auteur:
Willemijn Schot & Felix van Vugt
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De derde publicatie in de serie De rijke context van w&t is Lesson Study bij W&T. Lesson Study is een manier om als team op school gezamenlijk lessen te ontwerpen. Vooral voor relatief nieuwe aandachtsgebieden als wetenschap en technologie (W&T), is het een goede manier om samen na te denken over hoe een les het beste kan worden vormgegeven. Samenwerking tussen ervaren en startende leerkrachten is hierbij essentieel. De samenwerking doorbreekt vaste patronen en helpt individuele leerkrachten blokkades te overwinnen. Lees in deze praktische uitgave hoe je met je team stap voor stap aan de slag kan gaan. Lesson Study gaat over de onderzoekende en ontwerpende houding van leerkrachten. Door de koppeling aan W&T, ga je ook direct aan de slag met het ontwikkelen van die houding bij leerlingen. Twee vliegen in één klap!

Download

Taal in de context van w&t

Auteur:
Roos Scharten
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De eerste publicatie van de serie De rijke context van w&t is: Taal in de context van W&T. Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.

Download

Moedig een nieuwsgierige houding aan

Auteur:
Peeters M.
Gepubliceerd door:
JSW

Nieuwsgierigheid wordt steeds vaker gezien als houding die we in het onderwijs moeten aanmoedigen en voeden. In dit artikel staat de rol die je als leerkracht speelt centraal bij het aanmoedigen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding. www.jsw-online.nl

Download

Intrinsieke motivatie en onderzoekend leren

Auteur:
Peeters, M., Arntz, K., & Mourad, L.
Gepubliceerd door:
Mensenkinderen

Onderzoekend leren geeft kinderen de mogelijkheid om vanuit hun nieuwsgierigheid en vragen de wereld te verkennen en te onderzoeken. De eigen vragen van kinderen zijn het uitgangspunt voor onderzoek en daardoor zie je een grote betrokkenheid en een onuitputtelijke motivatie voor hun eigen onderzoek. In dit artikel geven we suggesties waarmee groepsleiders de betrokkenheid en motivatie bij het onderzoekend leren nog meer tot uitging kunnen laten komen. We illustreren dit aan de hand van het project ‘Onder invloed’ dat is uitgevoerd op de jenaplanschool de Lanteerne.

Download

Onderzoekend leren: Kansen en uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen

Auteur:
Peeters, M., Verlinden, J., Goossens, L., Hoogeveen, L.
Gepubliceerd door:
Talent

Vaak hebben leraren onvoldoende kennis van de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en hoe ze deze leerlingen kunnen signaleren (Bakker en Busato, 2008). Er is steeds meer behoefte aan een uitgewerkte didactiek voor deze leerlingen die aansluit bij de manier waarop ze leren.

Download

Onderzoekend leren: Hoe begeleid je leerlingen bij hun onderzoek?

Auteur:
Peeters, M., & Van Baren-Nawrocka, J.
Gepubliceerd door:
JSW

Bij onderzoekend leren gaan leerlingen op onderzoek uit op basis van hun eigen onderzoeksvragen. De leerkracht heeft hierbij niet meer de rol van inhoudelijk expert, maar is veel meer een procesbegeleider. In dit artikel vindt u suggesties, voorbeelden en hulpmiddelen die u als leerkracht kunt gebruiken bij het begeleiden van het onderzoeksproces.
www.jsw-online.nl

Download

Vragen formuleren

Auteur:
Dinghs, J.& Peeters, M
Gepubliceerd door:
JSW

In het boek Make just one change pleiten Rothstein en Santana (2013) ervoor dat leerkrachten
in hun onderwijspraktijk slechts één ding hoeven te veranderen om een groot verschil te maken: leer leerlingen hun eigen vragen te formuleren. In dit artikel leest u hoe u dat doet. www.jsw-online.nl

Download