Organisatie

Inmiddels bevinden wij ons in de implementatiefase. In deze fase ziet de organisatie er als volgt uit:

ewt37_fase2


Dagelijks bestuur

Het dagelijks ewt35_dagelijksbestuurbestuur van EWT Zuid-Holland bestaat uit:

Reinoud de Vries (Tevens Penvoerder)
Algemeen directeur/bestuurder Octant
R.de.Vries@octant.nl

Frank Tigges
Voorzitter College van Bestuur Stichting Klasse
F.Tigges@stichtingklasse.nl

Eric Boerhout
Voorzitter college van bestuur UN1EK onderwijs en opvang
e.boerhout@meervoud.nl


Stuurgroep

De deelnemende bestuurders nemen zitting in de stuurgroep zonder last of ruggespraak, maar vertegenwoordigen wel de verschillende regio’s van de provincie Zuid Holland. Op deze wijze leveren zij daarmee een bijdrage aan het feit dat we een netwerk van netwerken willen zijn. De deelnemende schoolbesturen zijn:

ewt05_stuurgroepOctant (Reinoud de Vries)
PCPO Westland (Henri Koele)
Scope (Bert van Leeuwen)
H3O (Jitze Ramaker)
Stichting Klasse (Frank Tigges)
UNIEK onderwijs (Eric Boerhout)
De Haagse Scholen (Jo Willenborg)
PROO Leiden (Marton de Pinth)
PCBO Rotterdam-Zuid (Kees Terdu)
LOGOS (Ton Bavinck)

De stuurgroep wordt ondersteund door:

Platform Bèta Techniek (Thijs van Reekum)


Inspiratoren

Het EWT Zuid-Holland heeft de onderstaande inspiratie thema’s voor u op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling:

  1. W&T en hands-on onderwijs ewt30_inspirators
  2. W&T en het jonge kind
  3. W&T en de onderwijsketen
  4. W&T en informatie technologie
  5. W&T en real life learning
  6. W&T en toptalenten
  7. W&T en kunstzinnige oriëntatie
  8. W&T en oriëntatie op jezelf en de wereld
  9. W&T en rekenen
  10. W&T en taal

Projectleider

Hein van den Bemt is projectleider en aanspreekpunt van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland. Neem gerust contact op met Hein van den Bemt via 06-10037449 en info@ewtzh.nl.


Communicatie

Babs Rosenmuller van Rosenmullers Communicatie & Organisatie ondersteunt het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie op het gebied van communicatie. Voor vragen of input voor de digitale nieuwsbrief kunt u mailen naar babs@rosenmullers.nl