Landelijke ontwikkelingen

TT.delft.075W&T in het onderwijs staat volop in de belangstelling. Veel scholen zijn op dit moment bezit om het onderwijs te verrijken met Onderzoekend & Ontwerpend Leren. In 2013 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid het Techniekpact 2020 opgesteld, wat de basis is voor het programma Kiezen voor technologie. In 2020 hebben alle basisscholen Wetenschap & Technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Dat is een van de belangrijkste ambities die het Platform Bèta Techniek heeft vastgelegd in dit actieplan. In onze regio werken wij, samen met schoolbesturen en andere partners, aan de uitvoering hiervan.

Het Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld van SLO is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs. Deze gezaghebbende en inspirerende beschrijving geeft richting aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Het is soms lastig om alle ontwikkelingen en initiatieven te volgen. De volgende websites helpen u op weg.

www.kiezenvoortechnologie.nl
www.techniekpact.nl
www.schoolaanzet.nl
www.platformbetatechniek.nl
www.techniektalent.nu

Landelijk netwerk

Een landelijk dekkend netwerk van kenniscentra ondersteunt basisscholen bij de uitvoering van Kiezen voor technologie. Neemt u eens een kijkje in de andere regio’s:

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland
Scholennetwerk regio Zuid
Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Gelderland
Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost
Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Techniek Midden Nederland
Bètapunt Noord
Talent in Zicht