Onderzoekend en ontwerpend leren in sinterklaastijd?

Kent u dat? Dat de cruesli bijna op is en dat u dan een laatste restje gruis in de yoghurt gooit? Zoiets heeft Piet nu ook! Alle kleinste pakjes komen altijd onderin de zak. Leerlingen onderzoeken in deze les hoe het komt dat alle kleinste pakjes onderin de zak komen en ze ontwerpen iets waardoor Piet makkelijk bij de kleine pakjes kan. Geschikt voor groep 1-8.

Echte wereld de klas in

Geef deze les eens samen met Piet of met een ouder*. Denk aan een ouder die graag proefjes doet, een ouder met natuurkundige achtergrond of een liefhebber van ’t sinterklaasfeest. 

of opa, oma, buurtbewoner, expert, vrijwilliger, bedrijfsmedewerker 

Hoe vindt u ouders?

Zet bijvoorbeeld een oproepje in de nieuwsbrief, hang een verzoek bij de deur van de klas of vraag een ouder uit de sinterklaascommissie.

Samen in de klas

Samen in de klas stimuleert leerkrachten en ouders samen lessen te geven vanuit eigen expertise en biedt concrete handvatten om ouders actief bij het onderwijs te betrekken. Dit lesprogramma is een laagdrempelige manier om met W&T aan de slag te gaan en is in te passen in het curriculum, ongeacht met welke lesmethodes een school werkt. Kijk hier voor meer!