Nieuws

Vervolg op succesvol evenement – Code in je Klas

24 januari 2017

Workshop Leren door te maken – in ieder kind een maker Na het overweldigende succes van ‘Code in je klas’…

Wat kun je als school doen om ouders meer betrokken te krijgen?

24 januari 2017

“Geef ouders een actieve rol bij talentontwikkeling en laat ze hun eigen talenten inzetten om te helpen.” “Geef ouders uitleg…

Noordhoff ondersteunt bij W&T met actualisatie boek: ‘Wetenschap en Techniek op de basisschool’

20 januari 2017

‘Wetenschap en techniek op de basisschool’ laat u zien hoe u als (aanstaand) leerkracht kinderen kunt helpen zich te oriënteren op…

Brandbrief richting ministers

6 december 2016

OCW heeft aangegeven dat zij van plan is de financiële ondersteuning van het programma Kiezen-voor-Technologie voor de komende jaren af…

Ik geef het stokje door…

28 november 2016

Het EWTZH heeft een Dagelijks Bestuur, een stuurgroep waarin 9 schoolbestuurders uit Zuid-Holland zitting nemen en belangrijke partners, zoals het…

Terugblik symposium ‘Kiezen voor technologie’

25 november 2016

In oktober 2014 trapte Staatssecretaris Sander Dekker het actieplan Kiezen voor Technologie af. Op 2 november jl. sprongen we op de trein…

Film van EWT Zuid-Holland

17 november 2016

Hoe zou onze samenleving er uit zien als wij niet van nature nieuwsgierig zouden zijn? Nieuwsgierigheid zorgt dat we met…

Haagse pabo’ers geven techniekles aan basisschoolleerlingen

9 november 2016

Dinsdag 1 november stond het vak techniek centraal bij eerstejaarsstudenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) van Hogeschool Inholland Den…

De online vindplaats voor W&T in de klas

9 november 2016

De website www.wentindeklas.nl biedt ondersteuning voor zowel schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Hier vindt u wetenschappelijke achtergrond, praktische lesideeën, inspirerende voorbeelden…

Voorbeeldscholen

9 november 2016

In deze publicatie leest u 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap…

W&T belangrijk schoolvak volgens basisschoolleerkrachten

9 november 2016

Zowel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten vinden het belangrijk om les te geven over W&T, zo blijkt uit de Attitudemeting Wetenschap…