Maak kennis met de zes nieuwe Innovatiespots!

EWTZH heeft in het schooljaar 2017-2018 subsidie beschikbaar gesteld voor schoolbesturen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Tijdens de eerste tranche zijn er vijf Innovatiespots gehonoreerd. Tijdens de tweede tranche zijn er nog eens zes Innovatiespot gehonoreerd. Graag stellen wij deze zes Innovatiespots aan u voor:

SAMEN AAN DE SLAG MET W&T, LEERKRACHTEN LEREN VAN STUDENTEN VISA VERSA

Studenten van de Pabo Thomas More gaan aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) en W&T. Studenten uit verschillende jaren en richtingen zijn hierbij betrokken en opereren vanuit een heuse taskforce. Zo geven studenten lessen en vindt er onderzoek plaats naar de leermogelijkheden in de schoolomgeving met betrekking tot OOL. Daarnaast wordt er binnen Thomas More gewerkt aan een innovatielokaal, welke gereed moet zijn in schooljaar 2019-2020. Het ultieme doel van Pabo Thomas More is om deze activiteiten standaard op te nemen in het reguliere curriculum.

EEN LEERLIJN ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN VOOR HET INTERGRAAL KINDCENTRUM

Schoolbestuur PIT biedt ‘opvang en onderwijs’ geïntegreerd aan, waardoor kinderen van 0 t/m 12 op de scholen terecht kunnen. Scholen die allen beschikken over een Integraal KindCentra (IKC). Binnen PIT is er voor de leerlingen van 0 t/m 4 jaar nog geen doorgaande leerlijn voor Onderzoekend en Ontwerpend leren beschikbaar. Daar komt verandering in! Aan de hand van een nulmeting, intervisie groepen en collegiale consultaties wordt deze leerlijn ontwikkeld. Een leerlijn die niet alleen uitgerold wordt binnen de PIT-scholen, maar ook beschikbaar komt voor andere IKC.

WNT (WETENSCHAP, NATUUR EN TECHNOLOGIE) LAB VOOR HET JUNIOR EN TIENER COLLEGE

Het Tienercollege biedt onderwijs aan leerlingen van ongeveer 10 jaar tot 14 jaar. Hierdoor krijgen leerlingen op jongere leeftijd al vakken op het niveau van het voortgezet onderwijs. Het Tienercollege is uitgebreid met het Junior College en mogelijk later met het Peutercollege. De didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren past heel goed bij de leerlingen van het Tiener- en Juniorcollege. Het Tienercollege gaat een doorgaande leerlijn ontwikkelen van 4 t/m 14 (misschien zelfs wel 18) jaar. Mogelijk wordt de leerlijn zelfs uitgebreid met een voorschoolse periode. Om deze leerlijn ook pedagogisch en didactischt te laten landen worden de leerkrachten en docenten hierin goed gecoacht en vinden er onder begeleiding teambijeenkomsten plaats.

SKILL BASED LEARNING @ STICHTING KLASSE

Stichting Klasse gaat onderzoek verrichten om tot een Skilllab te komen. Een lab waarin het draait om Skill Based Learning en gekoppeld is aan de 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals Creatief denken en handelen, ICT Basisvaardigheden, Media wijsheid en Computational thinking. Tijdens een gedegen onderzoek naar reeds bestaande fab labs en maker space wordt goed in kaart gebracht wat er wel en wat er niet werkt. Parallel hieraan vindt een visie- en cultuur onderzoek plaats. Het streven is om één of meerdere skillabs gereed te hebben in het  schooljaar 2019 – 2020.

VIERTRAPSAANPAK O&O LEREN IN EEN ACHTERSTANDSWIJK

De Prins Bernard school staat in de achterstandswijk Oud Krispijn in Dordrecht. Jaren lang werd het  techniek onderwijs op deze school op zeer traditionele wijze gegeven. In 2017 is hier verandering in gekomen en is de school gestart met de didaktiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren. En met succes! Het schoolbestuur wil deze aanpak nu verder uitrollen binnen al zijn scholen. Dit uitrollen gebeurt via de  viertrapsaanpak met daarin de volgende stappen: 1) OOL binnen de klas 2) OOL in het W&T lokaal 3) OOL op het VMBO en 4) OOL overdragen door leerlingen groep 7-8 aan leerlingen van groep 5-6. De school en het schoolbestuur gebruikt hiervoor opdrachtbakken, welke worden aangepast naar het niveau van de leerling.

HET WETENSCHAPLAB ALS MIDDEL OM GEPERSONALISEERD LEREN ONTWERPEN & ONDERZOEKEN DOOR TE ONTWIKKELEN

De Eerste Westlandse Montessori school in Monster EWMM is met betrekking tot W&T jarenlang een vindplaats- en voorbeeldschool geweest. Deze school heeft al de mooiste ontwikkelingen op zijn naam staan en beschikken inmiddels over een eigen curriculum, didaktiek én methodiek met betrekking tot W&T. Daarnaast is er een eigen houding in gang gezet bij leerlingen en leerkrachten. Om de leerlingen nieuwsgierig te maken – en houden – wil de school dat de leerlingen zelfverantwoordelijk/zelfsturend aan de slag gaan met Onderzoekend en Ontwerpend leren. Deze houding wordt gestimuleerd door het inzetten van gepersonaliseerd onderzoekend leren in het wetenschapslab. Dit alles wordt vastgelegd in een documentaire. Ook gaat de school tools ontwikkelen voor gepersonaliseerd ontwerpend leren.