De onderwijsketen

Uitwisseling tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op het gebied van Wetenschap & Technologie is essentieel. Hoe spreekt u de aanwezige kennis en vaardigheden van de leerlingen uit het primair onderwijs maximaal aan in het voortgezet onderwijs?