E-Learning Ontwerpend leren

In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt TU Delft, ontwerpbureau Meeple en Heutink is de e-leurning module ‘Ontwerpend leren’ ontwikkeld, waarin het principe ‘Ontwerpend leren’ haarfijn wordt uitgelegd. Met Onderzoekend & Ontwerpend leren (OOL) krijgen leerlingen de kans om hun talenten en 21ste -eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Ontwerpend leren

De leerlingen worden gestimuleerd om de wereld zelf te ontdekken en ervaren. Kinderen leren vragen zoals Waarom is de wereld zoals zij is? beantwoorden. Daarnaast stimuleer je de leerlingen zélf mogelijkheden te zien en problemen op te lossen: wat nou als…? Dingen waarover leerlingen zich verwonderen zijn een krachtige stimulans in het leerproces. De benadering bij onderzoekend en ontwerpend leren is open. Het eindresultaat is niet bij voorbaat bekend. Net als wetenschappers gaan leerlingen op zoek naar nieuwe kennis en net als ontwerpers bedenken zij nieuwe oplossingen en producten.

Aan de slag?

Benieuwd hoe u ontwerpend leren in zou kunnen zetten in uw school? Vraag de e-learning module gratis aan via training@heutink.nl. Goed om te weten: Binnenkort is de e-learning ‘Onderzoekend leren’ ook beschikbaar.

Aanvullend biedt Heutink twee e-learning modules over de 21st Century Skills die aansluiten bij bovengenoemde gratis module over Ontwerpend leren:

Ook interessant is het onderzoeksproject Geluid in de klas, waarin leerlingen in het basisonderwijs aan de slag gaan met het thema geluid. Ze doen exploratief onderzoek door middel van observeren en interviewen. In twee lessen doorlopen ze de hele onderzoekscyclus.

Partners

De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt TU Delft, ontwerpbureau Meeple en Heutink, dankzij subsidie van EWTZH.