Innovatiespots

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. De afgelopen twee schooljaren zijn er verschillende innovatieprojecten op scholen gestimuleerd en gesubsidieerd vanuit het EWTZH.

Opbrengsten subsidie aanvragen

Met trots presenteren wij u de opbrengsten van de volgende vier Innovatiespots.

Co-design with kids

Co-design with kids richt zich op het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak voor ontwerpen voor echte opdrachtgevers op basisscholen.

E-learning ontwerpend leren

De gratis e-learning module ‘Ontwerpend leren’ stimuleert leerlingen zélf mogelijkheden te zien en problemen op te lossen: wat nou als…?

Samen in de klas

Met dit lesprogramma geven leerkrachten en ouders samen een les rondom W&T, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise en/of passie.

Duurzaamheidsfabriek

Het LeXlab, onderdeel van Fieldlab de Duurzaamheidsfabriek, richt zich op technologiepromotie in de regio Drechtsteden.

Innovatiespots 2017-2018

Ook dit schooljaar 2017-2018 is er vanuit het EWTZH subsidie beschikbaar voor schoolbesturen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Tijdens de eerste tranche zijn er vijf Innovatiespots gehonoreerd. In het voorjaar 2018 bestaat er opnieuw de mogelijkheid voor scholen en schoolbesturen om een aanvraag in te dienen. De projecten die nu een subsidie hebben ontvangen zijn:

Interactieve technieken voor de jeugd

Binnen deze pilot wordt er een start gemaakt met het creëren van een digitale educatieve 3Domgeving, zodat de kerndoelen 42, 44 en 45, aansluitend bij de 7 werelden van techniek, interactief aangeboden worden. Op deze wijze kunnen leerlingen bijvoorbeeld het menselijk lichaam of een straalmotor verkennen.

Werkvormkaarten ontwerpend leren

ln het ontwerpatelier van de Lucas Academie hebben afgelopen 2 jaar leerkrachten basisonderwijs van Lucasonderwijs samengewerkt met experts vanuit o.a. TU Delft en Meeple op het gebied van ontwerpend leren. Samen zijn verschillende projecten, lesactiviteiten en werkvormen ontwikkeld en uitgetest, waaronder de conceptversie van werkvormkaartjes ontwerpend leren, de leerkrachten in staat om hun eigen ontwerpprojecten vorm te geven, in elk gewenst thema. Binnen deze aanvraag worden de werkvormkaartjes verder uitgewerkt en komt er een fysieke kaartenset voor gebruik in de klas.

Proeftuin Technasiumaanpak voor basisscholen met O&O opdrachten uit de praktijk

Tijdens de proeftuin doen 5 koploperscholen van Lucas Onderwijs op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren gezamenlijk ervaring op met opdrachten uit de praktijk, waarbij de aanpak geïnspireerd is op de Technasium aanpak voor het middelbaar onderwijs. De TU Delft, de provincie Zuid-Holland, Siemens en de gemeente Den Haag fungeren als opdrachtgever in een proeftuin te willen fungeren. Bij de opdrachten staat het thema duurzaamheid centraaI en maken de leerlingen kennis met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen bètatechniek.

Talentweken

Talentweken is een investering in kind én leerkracht. Om hun eigen toekomst te ontwerpen is het voor leerlingen van belang om te weten wat ze in hun mars hebben en hun talenten te kennen. Tijdens Talentweken gaat een klas bovenbouwleerlingen met hun leerkracht een (mid)week intern bij een prachtige oude boerderij in Pijnacker/ om via een gevarieerd aanbod aan activiteiten ondergedompeld te worden in Talentgericht werken, W&T en Onderzoekend & Ontwerpend leren. Zo leren zij (h)erkennen waar hun talenten liggen, waar ze goed in zijn en zetten zo belangrijke stappen op weg naar een toekomst die bij hen past.

Samen in de klas

Samen in de klas nodigt leerkrachten en ouders uit om samen lessen rondom W&T te geven, waarbij ouders inhoudelijk bijdragen vanuit eigen expertise en passie. Dit project bestaat als dankzij de innovatiesubsidie, maar wordt door de subsidie van 2018 doorontwikkeld, uitgebreid, verspreid en verduurzaamd. Kortom: Samen in de Klas gaat landelijk!