Websites

Aanbod voor het basisonderwijs: techniekcoach

Goed techniekonderwijs invoeren gaat niet altijd vanzelf

Voor scholen die daarbij wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, beschikken wij over een landelijk netwerk van goed opgeleide en ervaren techniekcoaches. Een techniekcoach gaat voor een duurzaam resultaat en begeleidt daarom basisscholen bij het verankeren van techniek in het lesaanbod en ondersteunt de leerkrachten bij het geven van technieklessen.

Hoe?

Een techniekcoach leert scholen techniek aan te bieden in de context van het dagelijks leven van het kind. Kinderen leren hierdoor nieuwe vaardigheden, oplossingsgericht en creatief te denken. Dit draagt ertoe bij dat kinderen zich in de breedste zin kunnen ontplooien. Lees hier meer over de Techniekcoach en de aanpak.

Zelf aan de slag

Naast het coachtraject voor scholen, bieden wij ook middelen waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het verankeren van techniek in het lesaanbod. Praktische hulp die direct in de praktijk gebracht kan worden, zoals de Techniekscan en de Werkmap Techniek. In de Whitepapers leest u meer (achtergrond) informatie over onze aanpak en visie en over het belang van goed techniekonderwijs.

Ga naar website

Technochallenge.nl

Techno Challenge slaat een brug tussen de theorie op school en de praktijk in de samenleving. Doel van de Techno Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, cultuur, open innovatie en het prikkelen van de ondernemersgeest. Op de website staat veel uitdagend lesmateriaal om op een eenvoudig en leuke manier te werken met techniek. Elke les bestaat uit een lesbrief en een werkblad. In de lesbrief staat naast praktische informatie ook wetenswaardige achtergrondinformatie over het onderwerp en door de verwijzing naar bronnenplaatsen ze het onderwerp in een bredere context.

Ga naar website

Leerlijntechniek.nl

Op leerlijntechniek staan 64 lesideeën, compleet met werkbladen, boeksuggesties, instructiefilmpjes en de mogelijkheid om eventueel benodigd materiaal met een druk op de knop te bestellen. Aanrader!

Ga naar website

Ontdekplek.nl

De stichting Ontdekplek stelt zich ten doel om belangstelling voor techniek te wekken bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op de website staan ruim 50 werkbladen met ‘techniek’ als thema. Ieder werkblad bevat tips voor de leerkracht, aandachtspunten, verwijzingen naar literatuur en leveranciers. Een greep uit de onderwerpen: Japanse lampion, 3D-bril, fiets solderen, zenuwspiraal, waterraket en nog veel en veel meer.

Ga naar website

Encyclopedoe.nl

De EncyclopeDoe is onderdeel van de Ontdekplek. De website staat vol met eenvoudige en goedkope proefjes voor kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. Hoe vol? Nou, op dit moment bevat de site 36372 links en 2540 literatuurverwijzingen naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. De links zijn ingedeeld in 590 onderwerpen. En iedere maand komen er 300 links bij.

Ga naar website

tule.slo.nl

Deze website bevat de kerndoelen en daar aan gekoppeld de leerlijnen van de leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/Wiskunde, Orientatie op jezelf en de wereld/ Techniek, Kunstzinnige orientatie en Bewegingsonderwijs.

Ga naar website

Techniekinjeklas.nl

De site ‘Techniekinjeklas’  bevat vooral opdrachten die geschikt zijn als je pas begint met het geven van technieklessen op de basisschool. U vindt er beschrijvingen van ontdekdozen die uzelf voor weinig geld kunt samenstellen met de bijbehorende of aansluitende werkbladen met opdrachten die u kunt downloaden.

Ga naar website