Praktijkvoorbeelden

Studiedag

William van Treuren,  bovenschools directeur Librijn openbaar onderwijs Delft en Rijswijk, vertelt in dit filmpje dat een groot gedeelte van de subsidie van het EWTZH gaat naar een studiedag van hun leerkrachten met het thema  talentontwikkeling. Daarnaast gaat er een gedeelte van het bedrag naar een bezoek door onze leerlingen aan Science Center en zijn ze nu in gesprek geraakt met het Science Center over projecten.

O&O leren, real life én ouderbetrokkenheid

Sandra Kramp, leerkracht op de Montessori Valkenbos, vertelt over de pilot waarmee ze gestart zijn. De pilot betreft een combinatie tussen onderzoekend en ontwerpend leren, real life vraagstukken én het verhogen van ouderbetrokkenheid?

“Terug naar de basis: het kind centraal”

School:
OBS Ollie B. Bommel in Den Bommel

Met het aantreden van directeur Sanne Wensink begin 2015, is er in openbare basisschool Ollie B Bommel in Den Bommel een ingrijpend vernieuwingsproces op gang gekomen. Rode draad van de ontwikkeling: kinderen maken zich de kerndoelen eigen door onderzoekend en ontdekkend te leren. Er komt heel wat kijken bij de invoering van dit vernieuwde onderwijs, vertelt Sanne Wensink. Daarom maakt de school dankbaar gebruik van ondersteuning van het EWT Zuid-Holland.

Download

Tussentijds aan de slag met W&T

Ria van Wittmarschen verzorgt bij Amsterdam West Binnen de Ring de coördinatie van tussentijdse activiteiten op het gebied van techniek. Zo kunnen leerlingen die techniekinteressant vinden hiermee op school aan de slag en zo hun eigen talenten ontwikkelen.

Mooie dingen van waardeloos materiaal

Niko Nijenhuis is locatiedirecteur Parkschool in Delft. Op deze school wordt 21 eeuws onderwijs op een oud onderwijs concept gegeven, waardoor onderzoekend leren en W&T heel belangrijk is op zijn school. En hoe kan je nu met waardeloos materiaal mooie dingen maken?

Techfinder

Marjon van Dongen vertelt in dit filmpje over haar medewerking aan de website techfinder.

Leerlingen leren verwonderen

Henk Lamers is als vrijwilliger techniekles op de Eerste Westlandse Montessorischool monster bezig om de leerlingen zich te leren verwonderen over allemaal technieken, onderzoeken en ontdekkend leren. Met resultaat: de kinderen zijn enorm enthousiast!

Meester knikkerbaan

Hans Vollebregt werkt op de Prins Willem-Alexanderschool in ’s-Gravenzande en maakt al 14 jaar met de leerlingen knikkerbanen van papier. Kinderen willen niets anders meer en zijn razend enthousiast. Hans wordt nu dan ook Meester Knikkerbaan genoemd…

Ontdekken met een draaischijf & elektriciteit

Barbara geeft techniek en tekenlessen op basisscholen. In dit filmpje geeft ze een voorbeeld van een naschoolse activiteit bij een Haagse basisschool, waar kinderen met behulp van allemaal draaischijf met elektriciteit van alles ontdekken.

Achterwerk in de kast

Tijdens de conferentie op 25 mei j.l. deelden de deelnemers hun kennis via achterwerk in de kast. Bekijkt u hier de ervaringen en tips!