Boeken

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Auteur:
Marieke Peeters, Winnie Meijer en Roald Verhoeff (redactie)
Uitgever:
Uitgave van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen / ISBN: 978-90-818461-0-3

Het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin’ van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. Drie wetenschappelijke doorbraken van de Radboud Universiteit Nijmegen over ‘Angst’, ‘Grafeen’ en ‘Denkbeelden over het begin’ vormen de leidende thema’s in het boek, geschreven vanuit de didactiek van onderzoekend leren. Hierbij leren kinderen vanuit hun eigen vragen een onderzoek opzetten en uitvoeren. In het boek geven pabo-studenten en leraren een beschrijving van de ondernomen onderzoeksactiviteiten en tips hoe deze het beste vorm te geven. Het boek bevat foto’s van de activiteiten en beschrijvingen van gevoerde discussies in de klas. Ter ondersteuning is per stap van onderzoekend leren een videofragment op de bijbehorende DVD beschikbaar. Deze videofragmenten tonen de (onderzoeks)activiteiten, interviews met pabo-studenten en leraren, en komen leerlingen aan het woord.

Bestellen

Stuiteren en spiegelen

Auteur:
onder redactie van P. Ruis, E. van den Berg, F. Sengers en R. Onclin.
Uitgever:
Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord-Holland/ Flevoland I 2010, ISBN 978-94-90942-01-4

Stuiteren en spiegelen belicht wetenschap en techniek op basisscholen en Pabo’s van verschillende kanten. Het boek start met een inventarisatie van argumenten voor wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Geeft aandacht aan het belang van Onderzoeken en Ontwerpen Leren (OOL), welke problemen leraren hierbij oplopen en het nascholingsprogramma van EWT, waarin de didactiek van OOL centraal staat. Het besteedt ook aandacht aan een succesvol project van combistages: pabostudenten ontwikkelen in samenwerking met bètastudenten W&T-onderwijs voor een opdrachtgever. Maar ook de waarde van de didactiek van onderzoekend leren voor de taalontwikkeling bij leerlingen komt aan bod, net zoals de aansluiting van W&T op onderwijsconcepten als Dalton, OGO, Montessori en en E.G.O.

Download

Natuur en techniek geven

Auteur:
Herman de Jongh
Uitgever:
Gorcum B.V. | april 2009, ISBN 9023244648

Handzame, overzichtelijk uitgegeven didactische vraagbaak, die op praktische wijze vorm en inhoud geeft aan thema’s op het gebied van natuur en techniek in het primair onderwijs. In ieder hoofdstuk is er aandacht voor een inhoudelijk thema, dat wordt uitgediept volgens een specifiek vakdidactisch principe. De opbouw van ieder hoofdstuk is nagenoeg gelijk: voorbeeldsituatie, vakinhoud, vakdidactiek, afsluiting, waarbij de inhoud helder wordt neergezet in tekstblokken, wordt geïllustreerd met kleurenfoto’s, schema’s, tabellen, schetsen, verwerkingsbladen, verwijzingen naar websites en achtergrondliteratuur en afsluitende toetsvragen. De uitgave is uitermate geschikt voor praktisch gebruik door studenten Pabo, maar ook voor leraren.

Bestellen

Praktische Didactiek Voor Natuuronderwijs

Auteur:
E. De Vaan & J. Marell
Uitgever:
Coutinho I augustus 2012, ISBN: 9789046903018

Praktische didactiek voor natuuronderwijs geeft antwoord op vragen als: Hoe ontwerp je effectieve leerarrangementen, al dan niet met behulp van een lesmethode? Hoe stimuleer je de ontwikkeling van kinderen en hoe laat je hen optimaal tot hun recht komen? En hoe kun je begeleiden bij ontdekkend en ontwerpend leren? Het boek bestaat uit drie delen. Deel A bevat een kennismaking met het leergebied, geeft kaders, uitgangspunten en opvattingen. Deel B legt het accent op de dagelijkse praktijk in de klas. Deel C plaatst natuuronderwijs in een breder verband. De theorie wordt steeds voorzien van concrete voorbeelden.

Bestellen

Brein Meester

Auteur:
John Medina
Uitgever:
Pearson Education | augustus 2011 | ISBN 9043022063

In Brein meester onthult moleculair bioloog John Medina hoe we dankzij inzichten uit hersenonderzoek beter kunnen onthouden, werken, leren en opvoeden. In elk hoofdstuk beschrijft hij een breinregel – dingen die wetenschappers zeker weten over de werking van onze hersenen – en geeft hij adviezen voor veranderingen in ons dagelijks leven. Uiteindelijk zul je begrijpen hoe hersenen echt werken – en hoe je het beste uit de jouwe kunt halen.

Bestellen

Je Bent Niet Je Brein

Auteur:
Jeffrey M. Schwartz & Rebecca Gladding
Uitgever:
Kosmos Uitgevers | maart 2012, ISBN 9021551292

Anders dan Dick Swaab (‘Wij zijn ons brein’, 2010) menen de auteurs dat niet ons brein, maar wijzelf de baas zijn over wat er in ons hoofd gebeurt. Kernbegrip is neuroplasticiteit: het door gedrag doelbewust veranderen van fysieke hersenstructuren. Gebruik makend van dit principe worden ongezonde gedachten, ongewenst gedrag en slechte gewoonten in vier stappen blijvend veranderd.

Bestellen

De Tien Geboden Voor Het Brein

Auteur:
René Kahn
Uitgever:
Balans | november 2011 ISBN 9460033393

Dit boek is een aansporing om de hersenen te optimaliseren door goed te letten op het leefgedrag. Dit gebeurt in tien hoofdstukken met als achtereenvolgende thema’s: ‘studeer, slaap, maak muziek, stress niet, maak vrienden, geniet aanzien, drink niet, zweet, speel en kies uw ouders met zorg’. Alle aanbevelingen worden door de auteur uitgewerkt aan de hand van dierexperimenten en onderzoeksgegevens over patiënten en/of proefpersonen.

Bestellen

Pimp je brein

Auteur:
Thijs Hannaart
Uitgever:
Uitgeverij Scriptum (2010), ISBN: 978 90 594 7331

De invloed van je omgeving op je mentale prestaties is groter dan je denkt. Alles wat je doet, drinkt, ziet, eet, voelt en ruikt heeft invloed. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een verband. In dit boek wordt op toegankelijke wijze ingegaan op slimme én minder slimme onderzoeken die deze verbanden hebben aangetoond. Hoe herken je het brein van een topsporter? Is slaap echt zo belangrijk voor je geheugen? Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Ben je slim als je op Geert Wilders stemt? Worden apen ook slimmer van Mozart? Is wiet roken slecht voor je IQ? Waarom krimpt het brein van zwangere vrouwen? Een boek dat je nieuwsgierigheid prikkelt!

Bestellen

Ons Brein

Auteur:
José van der Sman
Uitgever:
Speciale uitgave weekblad Elsevier (2011)

In deze Speciale Editie brengt de redactie van Elsevier de complexe wereld van het brein in woord en beeld. Met onder meer: Wat weet de wetenschap? De laatste stand van zaken op het gebied van breinonderzoek. Geschiedenis: hoe de mens zijn brein leerde kennen. Graphics van de onderdelen en functies van het brein. Breinbrekers om uw hersenen uit te dagen. Portretten van negen mannen en vrouwen met een bijzonder brein.

Bestellen

Het sociale brein van de puber

Auteur:
Eveline Crone
Uitgever:
Uitgeverij Bert Bakker (2012) ISBN 9035136667

In de puberteit zorgt een tornado van hormonale processen ervoor dat jongeren grote uiterlijke veranderingen doormaken en dat ze, ook romantisch, in elkaar geïnteresseerd raken. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Jongeren gaan zich ook losmaken van hun ouders en zich meer richten op hun leeftijdsgenoten, en dat is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen van de adolescentie. Maar hoe verloopt die sociale ontwikkeling op weg naar zelfstandige volwassenheid dan precies? Daarover gaat Het sociale brein van de puber – over de allesbepalende vriendschappen, de veranderende relaties met ouders en leeftijdsgenoten, het immense belang van erbij horen en het grote verdriet wanneer je buiten de groep valt.

Bestellen