Boeken

Ons creatieve brein

Auteur:
Dick Swaab
Uitgever:
Atlas Contact Uitgeverij

Bij de geboorte hebben onze hersenen een derde van de grootte die ze in volwassenheid zullen krijgen. Hoe gaat de rest van de ontwikkeling? Om al dat potentieel te ontplooien is een veilige en warme omgeving nodig. Maar dat is niet alles: het brein moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door je ouders, je omgeving, je werk. Ook kunst en muziek stimuleren het brein.

Dick Swaab laat heel mooi zien wat die met je hersenen doen. Ons creatieve brein toont hoe belangrijk de interactie van de hersenen met de omgeving is. Wat de invloed van je beroep op je brein kan zijn en wat ziektes en trauma’s kunnen aanrichten. Hersenonderzoek heeft niet alleen het denken over ons brein, over de vrije wil en het belang van omgevingsinvloeden sterk veranderd, het heeft daardoor ook ingrijpende maatschappelijke consequenties.

Het boek verschijnt in januari 2016, maar is alvast te reserveren.

Bestellen

‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ – nr 4

Auteur:
Marieke Peeters, Jan van Baren-Nawrocka, Roald Verhoeff (redactie)
Uitgever:
Uitgave van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit heeft het vierde boek in de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ getiteld: Higgsdeeltje, Netwerken in het brein en Wonderkind uitgebracht. Een vernieuwend boek dat voor alle leraren met uiteenlopende ervaring op het gebied van onderzoekend leren te gebruiken is. In dit boek worden de activiteiten concreet en in detail beschreven en kunnen zo makkelijker in de klas worden ingezet door leraren. Ook sluiten ze in dit boek door middel van een groeimodel nog beter aan bij het verschil in ervaring tussen leraren die voor het eerst kennismaken met de didactiek van onderzoekend leren en leraren die al gewend zijn om de eigen vragen van leerlingen als uitgangspunt te nemen voor een onderzoek. Bij de boekenreeks hoort ook de website: wetenschapdeklasin.nl. Hierop staan de bij de activiteiten horende materialen.

Bestellen

Wetenschappen in beeld

Auteur:
Margreet de Heer
Uitgever:
Meinema

Wat is Weten? En wat is Wetenschap? Margreet de Heer brengt deze zoektocht in een stripboek levendig en kleurrijk in beeld. In een chronologische strip traceren Margreet en haar man Yiri het ontstaan van de verschillende wetenschappelijke disciplines. Ze gaan van de wiskunde van Pythagoras, via de middeleeuwse alchemie naar de Wetenschappelijke Revolutie van de zeventiende eeuw, om ten slotte te belanden bij de twintigste-eeuwse quantumtheorie. Onderweg komen zij vele bekende en minder bekende wetenschappers tegen: Archimedes die ‘Eureka!’ riep, Galileo die ruzie kreeg met de kerk, Newton die een appel zag vallen, Darwin die op wereldreis ging – maar ook de vrouw van Antoine Lavoisier die haar man misschien wel overschaduwde…

Bestellen

Het Klokhuisboek over hersenen

Ademen, lopen, eten, drinken, plassen, dromen, dansen, voetballen – al deze dingen worden geregeld in je hoofd. Daar zitten je hersenen. En die zijn dag en nacht voor je aan het werk. Maar hoe werken je hersenen precies? Wat gebeurt er in je hoofd als je dyslexie of ADHD hebt? Wat is coma? Wat houdt de ziekte van Alzheimer in? Het Klokhuisboek over hersenen gaat over deze en nog veel meer hersenkrakers. De feiten in het boek worden aangevuld met verhalen van kinderen en deskundigen, strips, testjes, allerlei leuke weetjes en heel veel foto’s!

Bestellen

Ouders ogen geven

Herkennen ouders al de unieke talenten van hun jonge kinderen, zoals nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en redeneren? En weten ze ook hoe ze hun kind nog verder kunnen stimuleren? Wetenschap, natuur en techniek lenen zich er uitstekend voor om ouders te betrekken bij het leren op school en hen uit te nodigen ook thuis aan de slag te gaan. Scholen kunnen met de map ‘Ouders ogen geven’ een serie ouderbijeenkomsten (voor groep 1 en 2) organiseren, die aansluiten bij de wetenschap- en technieklessen op school. In de map zitten onder andere materialen voor drie ouderbijeenkomsten, deels gebaseerd op TalentenKracht, een lessenserie rond het boek ‘Owie en het geheime ding’ en ‘Ouderhulpkaarten’ om ouders mee naar huis te geven. De map is, in het kader van Bètapunt Noord, ontwikkeld door Cedin en de Rijksuniversiteit Groningen. met subsidie van het Platform Bèta Techniek. De map is te bestellen bij Cedin t.a.v. Mieke Vos. De kosten van de map zijn € 55,-

Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14 jarigen: inspirerende praktijkvoorbeelden

Auteur:
Ed van den Berg, Peter Bom, Jos Marell, en Ineke Frederik met een voorwoord van KNAW President Hans Clevers en bureauredactie door Henny Kramers.
Uitgever:
Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)

Het boek bevat activiteiten en lesbeschrijvingen voor lessen natuurwetenschap en techniek met nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De praktijkvoorbeelden hebben hun waarde bewezen in de klas en zijn niet alleen voorbeeldactiviteiten voor allerlei aspecten van ontwerpen of onderzoeken maar illustreren tegelijkertijd een spectrum aan vakdidactiek. Daardoor is het boek ook geschikt voor lessen vakdidactiek en nascholing.

De prijs voor dit door Tim Jacobs prachtig vormgegeven boek kon laag blijven dankzij sponsoring. De ledenprijs is 12 euro, niet-leden betalen 15 euro. Daar komen verzendkosten nog bij. Het boek kan besteld worden via ledenservice@nvon.nl onder vermelding van artikel nummer 20.

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Auteur:
Marieke Peeters, Winnie Meijer en Roald Verhoeff (redactie)
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen l ISBN: 978-90-818461-1-0

Deel 2. van de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’, met als titel ‘DNA, Gedrag en Infecties onder de loep’. Deze boekenreeks biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. Op de bijbehorende website staan per hoofdstuk filmpjes, materialen en hyperlinks, onderverdeeld in de zeven stappen van onderzoekend leren.  

Bestellen

Poster ‘De stappen van onderzoekend leren’

Auteur:
Elke Jacobs (vormgeving)
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Nijmegen

Het WKRU heeft een unieke poster ontworpen voor in de klas, waarin de stappen van onderzoekend leren verbeeld zijn in de vorm van een onderzoekscyclus. Per stap van onderzoekend leren is een symbool ontwikkeld dat bij ieder project gebruikt kan worden. Op deze manier wordt het onderzoeksproces en de stap waarin kinderen zich bevinden heel duidelijk gemaakt. U kunt op deze website de poster voor € 11,- (incl. verzendkosten) bestellen. Via de knop downloaden kunt u de poster gratis downloaden, voor bijvoorbeeld op het digibord.

Download

Gedrag in uitvoering

Auteur:
Diana Smidts en Mariëtte Huizinga
Uitgever:
Uitgeverij Nieuwezijds | 2011, ISBN: 9789057123177

Gedrag in uitvoering bespreekt verschillende soorten gedragsproblemen bij kinderen en pubers en biedt praktische adviezen om hiermee om te gaan. Om in het dagelijks leven zelfstandig en efficiënt te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag in goede banen leiden. Bijvoorbeeld om op tijd te komen voor een afspraak, om teleurstelling te onderdrukken bij een cadeautje dat tegenvalt of om huiswerk te plannen. De vaardigheid om gedrag in goede banen te leiden, is afhankelijk van denkprocessen die executieve functies worden genoemd. Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen executieve functies zich en kunnen kinderen hun gedrag beter en zelfstandiger sturen. Maar er zijn ook kinderen bij wie dat niet zo soepel verloopt. Wanneer er sprake is van problemen met executieve functies, zijn de gevolgen meestal ingrijpend. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Dit boek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kinderen en pubers: ouders, docenten en hulpverleners.

Bestellen

Vindplaats Laak Noord Den Haag

Auteur:
Prof. dr. Hanna Swaab, Jan Noordam (MBA), Fokke Munk, Inge van Dongen (MSc), Dr. Ellen Sjoer in samenwerking met TalentenKracht.
Uitgever:
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek West / november 2012 /

Dit e-boek bevat praktische tips voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, voor het stimuleren van bouwstenen van bèta-leren bij kinderen. Laak Noord is een multiculturele vindplaats in Den Haag. In de periode april tot december 2011 volgden onderbouwleerkrachten, schooldirecteuren, pedagogisch medewerkers en managers kinderopvang van drie scholen en drie kinderopvanglocaties de training ‘Leraren Ogen Geven’. Ouders van deze scholen en kinderopvanglocaties volgden de training ‘Ouders Ogen Geven’. De leerervaringen met de trainingen en de onderzoeksresultaten leverden waardevolle informatie op voor andere scholen en kinderopvangorganisaties die geïnteresseerd zijn in het stimuleren van nieuwsgierigheid en exploratie van kinderen.

Download