Boeken

Hoe word ik… piloot?

Auteur:
Helen Reed
Uitgever:
Neuropsych publishers

Ruimtelijke vermogens voorspellen succes in rekenen, wiskunde, de natuurvakken, wetenschap en techniek. Maar ook bij taal, wereldoriëntatie, kunstvakken en bewegingsonderwijs staan ruimtelijke begrippen en vaardigheden centraal. Ruimtelijke vermogens zijn er in veel verschillende vormen. Toch wordt het belang hiervan onderbelicht en krijgen ruimtelijke vaardigheden weinig aandacht op school. Ruimtelijke vermogens kunnen echter op veel verschillende manieren worden getraind. De ervaringen die kinderen op school en thuis opdoen dragen hier sterk aan bij. Leraren en ouders dienen daarom het belang van ruimtelijke vermogens in te zien en mogelijkheden te creëren om deze op school en thuis te stimuleren.

Download

Talentgerichte ontwikkeling op de basischool

Auteur:
Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk en Paul van Geert
Uitgever:
Coutinho

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’.

Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in dit brede, vakoverstijgende handboek.

Bestellen

Een steekje los – de werking van ons absurde brein

Auteur:
Dean Burnett
Uitgever:
Sprectrum

Onze hersenen zijn verre van perfect… Ons brein bepaalt wat we doen en hoe we het doen. Maar hoe indrukwekkend dit ook is, de hersenen zijn verre van perfect! De chaotische samenwerking van alle verschillende delen in het brein veroorzaakt kleine defecten in ons gedrag en in de werking van ons lichaam.

  • Waarom hebben we last van onverklaarbare fobieën?
  • Hoe komt het dat ons brein ons laat geloven in complottheorieën?
  • Waarom geeft het brein onszelf altijd een glansrol in onze eigen herinneringen?
  • Zijn lange mensen slimmer?
  • Waarom reageert iedereen anders op humor?
  • Waarom is alcohol soms goed voor de hersenen?

Dean Burnett beschrijft al deze defecten en beantwoordt al deze vragen aan de hand van herkenbare voorbeelden en humoristische opmerkingen, begeleid door wetenschappelijke verklaringen. Hij neemt het idiote brein op de hak en verklaart waarom er bij ons allemaal een steekje los zit.

Bestellen

Robot aan het stuur – over de ethiek van techniek

Auteur:
Jochanan Eynickel
Uitgever:
Lannoo Campus

Nemen robots de wereld over? Big data, slimme software, zelfrijdende wagens… De doorbraak van slimme technologie verandert onze leefwereld drastisch en beïnvloedt zelfs onze manier van denken. Maar ons gebruik van technologie is niet neutraal. Meer dan ooit moeten we nadenken over hoe we met de morele kanten van techniek willen omgaan. Robot aan het stuur analyseert de verwevenheid tussen techniek en ethiek en draagt bouwstenen aan voor waardengedreven innovatie. Het boek toont aan dat we het potentieel van artificiële intelligentie en slimme robots alleen kunnen benutten door het beste van de mens en de technologie te verenigen.

Bestellen

Natuur en techniek geven

Auteur:
Herman Jongh, Frans Bussel
Uitgever:
Koninklijke van Gorcum B.V.

Praktische vakdidaktiek voor het basisonderwijs

Het schoolvak natuur en techniek biedt ongekend veel mogelijkheden om uw lessen toe te passen in de werkelijkheid. Als leerkracht kunt u die werkelijkheid naar binnen halen, maar haar ook buiten opzoeken. Er zijn veel thema’s, werkvormen en materialen mogelijk die u helpen om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. De kunst is om ervoor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt. Daarvoor moet u de juiste didactische keuzes maken in uiteenlopende situaties.

Natuur en techniek geven combineert daarom vakinhoudelijke kennis met vakdidactiek. Het zit boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten die u helpen om uitdagende lessen te geven. De auteurs gebruiken een overzichtelijke structuur met een herkenbare opbouw voor pabo-studenten.

 

Bestellen

Wetenschap en techniek op de basisschool

Auteur:
H. van Keulen, I. Oosterheert
Uitgever:
Noordhoff Uitgevers

‘Wetenschap en techniek op de basisschool’ laat u zien hoe u als (aanstaand) leerkracht kinderen kunt helpen zich te oriënteren op zichzelf en de wereld binnen het domein van wetenschap en techniek. Het boek stimuleert u om zelf rijke, geïntegreerde leeromgevingen te ontwerpen en biedt een handige ondersteunende website met extra materiaal.

Aansprekende onderwerpen

Wetenschap en techniek op de basisschool gaat in op de volgende vragen: waarom is wetenschap en techniek belangrijk? Wat is de inhoud van het domein wetenschap en techniek? Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe herkent en beoordeelt u leerresultaten bij kinderen? Hoe kunt u zelf onderwijs ontwikkelen over wetenschap en techniek? Hoe kunt u leerzame gesprekken met leerlingen voeren? Hoe gaat u om met diversiteit? Hoe kunt u wetenschap en techniek integreren met andere vakken zoals taal en rekenen?

Bestellen

Knotsgekke surprises voor iedereen

Auteur:
Rolf Hut
Uitgever:
Xander Uitgevers B.V.

Elk jaar met Sinterklaas is het weer de kunst om creatieve knutselwerkjes van vorig jaar te overtreffen. De kans is groot dat je goede ideeën nu wel zo’n beetje op zijn. Geen paniek, want Rolf Hut leert je hoe je de meest originele en indrukwekkende surprises maakt!

Als het aan Rolf Hut ligt, is niets onmogelijk. Is je vader een hippie en heb je hem altijd al een lavalamp willen geven? Dan maak je er toch gewoon zelf één! En wat dacht je van dat virtuoze klasgenootje? Die kun je blij maken met een écht werkende harp. Of laat je fantasie helemaal de vrije loop en knutsel een levensechte draak!

Stap voor stap en met de vrolijke tekeningen van Marten Hazelaar laat Rolf zien hoe je al deze knotsgekke surprises in een handomdraai maakt. Deze pakjesavond steel jíj dus de show met het allermooiste cadeau. En ondertussen steek je ook nog iets op van natuur- en scheikunde!

Bestellen

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Auteur:
Jan van Baren- Nawrocka, Sanne Dekker & Marieke Peeters
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen

Typisch Nederlands, Elkaar begrijpen en Het Oog zijn de drie nieuwe thema’s die centraal staan in het vijfde boek van de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’. In boek vier en vijf is er voor gekozen de activiteiten concreet en in detail te beschrijven, zodat ze nog makkelijker zijn uit te voeren in de klas. Ook sluiten we met deze boeken beter aan bij het verschil in ervaring tussen leraren die voor het eerst kennismaken met onderzoekend leren en leraren die al gewend zijn om de eigen vragen van leerlingen als uitgangspunt te nemen voor een onderzoek. Dit doen we door uit te gaan van een groeimodel van onderzoekend leren. Op de website staan de bij de activiteiten horende materialen.

Bestellen

Je briljante brein

Auteur:
Nick Arnold
Uitgever:
Kluitman Alkmaar B.V.

Dit boek staat vol fantastische feiten en wonderlijke weetjes over de hersenen… in jóúw hoofd! Laat je Briljante Brein op volle toeren draaien en ontdek:

  • hoe hersenen kunnen ruiken
  • dat je kunt doorleven na een hersenpiercing
  • of je met links mooier schrijft dan met rechts
  • waarom iemand écht een slimmerik is

Dring door naar het diepste van je brein, maar houd je verstand erbij en word niet misselijk van het gekronkel… Ontdek wat er gebeurt als een sjieke chirurg zijn mes in je schedel zet. Kijk hoe een flitsende fotograaf elke actie van je hersenen vastlegt… zelfs als je slaapt!

Bestellen

De lerende mens

Auteur:
Jurjen van der Helden en Harold Bekkering
Uitgever:
Uitgeverij Boom

Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) – de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens.

Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen op toegankelijke en vaak vermakelijke wijze belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. De auteurs laten zien hoe het brein leert en hoe belangrijk menselijke autonomie en sociale verbondenheid zijn voor optimaal leren. Zij bieden handreikingen voor de educatieve praktijk op het gebied van taal en rekenen, maar ook voor de grote rol van sociale interactie daarin. Daarnaast zal een goed begrip van de gevolgen van belonen en straffen docenten en ouders helpen bij hun uitdagende taak. De sleutel tot beter onderwijs ligt volgens de auteurs in het optimaal aansluiten bij de individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.

Bestellen