Aan de slag

TT.houten.006

In het onderwijs spelen op dit moment twee belangrijke trends. In de eerste plaats het idee van levenslang leren en in de tweede plaats de verschuivende aandacht van basisvaardigheden naar 21st century skills.

De afgelopen jaren lag de focus vooral op de basisvaardigheden zoals taal en rekenen. Dat zal ook in de toekomst zo blijven, maar de aandacht zal ook (weer) worden verlegd naar andere vakgebieden. Technologie heeft de manier waarop wij samen werken en leven enorm veranderd. De vraag naar kenniswerkers en mensenwerkers neemt toe, terwijl de vraag naar meer routinematige functies afneemt. De nieuwe functies die ontstaan, vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills.

De 21st century skills omvatten zeven competenties die naast taal, rekenen en de kernvakken van belang zijn. Daarnaast zijn een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding belangrijke vaardigheden. Het pakket aan vaardigheden dat jongeren nodig hebben voor de 21e eeuw is door kennisnet vertaald naar een model voor het Nederlandse onderwijs.

Wilt u zelf aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren, dan vindt u onder de tabbladen links interessante boeken en websites.