Wetenschap & Technologie

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling op onder andere de thema’s:

Het laatste nieuws

Lessen gemaakt door Pabo-studenten Hogeschool Rotterdam

27 november 2018

Pabo-studenten van Hogeschool Rotterdam hebben 12 onderzoeks- en ontwerplessen gemaakt. De lessen zijn als Word document te downloaden, zodat u…

Onderzoeksbeesten en ontwerphelden

27 november 2018

De serie van zes talentontdekkaarten van W&T Wijzer helpt u om de verschillende leefwerelden van kinderen te herkennen en zo…

Onderzoekend en ontwerpend leren in sinterklaastijd?

23 november 2018

Kent u dat? Dat de cruesli bijna op is en dat u dan een laatste restje gruis in de yoghurt…

Agenda

Geen agendapunten gevonden